Orfeusplatform


Met Orfeusplatform willen wij samenwerking van verschillende kunstdisciplines tot stand brengen waarin steeds de basis is: poëzie en muziek.

Het platform stimuleert en faciliteert deze samenwerking en biedt de kunstenaars zo de mogelijkheid om in voorstellingen hun werk naar voren te brengen.

 

Daarbij is ook een actieve betrokkenheid van het publiek een belangrijke doelstelling: wij willen het publiek uitnodigen tijdens deze voorstellingen binnen te gaan in de verstilde klankwereld van poëzie en muziek.

De realisering van deze doelstelling van Orfeusplatform ligt in handen van de artistiek directeur Brunhilde Kuijper. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de voorstellingen.

 

Op termijn wil Orfeusplatform ook het onderwijs betrekken bij zijn activiteiten.