Actueel


Winterreis voor een Suikerbiet

De poëtische voorstelling ‘Requiem voor een Suikerbiet’ - momenteel in voorbereiding - gaat over de relatie vader ̴  zoon en over de gang door het leven, verwoord en verklankt als de reis van een suikerbiet, vanaf de akker, via de ruwe weg door de fabriek, tot aan het eindproduct: suiker.

 

Aan de hand van zijn ontroerende Vader- en Bietengedichten neemt de dichter Atze van Wieren de toehoorder mee op zijn symbolische reis. Door de gedichten passend met muziek te omlijsten, krijgt de voorstelling een aangrijpend theatraal karakter.

Woord, klank en uiteindelijk stilte...

 

‘Wij zijn gerooid en afgelegd

en nagekeken op gebreken.

De grond die onze moeder was

is dood gewicht gebleken.’

 

Uit: Raffinage

(Bundel ‘Grondstof’, uitgever IJzer, Utrecht)


Uitvoerenden

onder meer:

Atze van Wieren - gedichten

Gertie Bruin - accordeon


Atze van Wieren (1943) schrijft poëzie. Na 73 jaar in Friesland woonachtig te zijn geweest, woont hij sinds augustus 2016 in Groningen. Zijn werk viel vaak in de prijzen, zo won hij o.a. de SNS Literatuurprijs voor een cyclus van zeven gedichten.

Bij Uitgeverij IJzer te Utrecht verscheen in 2006 zijn veelgeprezen vertaling van de Duineser Elegien van Rainer Maria Rilke, onder de titel De Elegieën van Duino, waarvan in 2018 de tweede, herziene druk is verschenen. Eveneens bij IJzer zagen achtereenvolgens zijn poëziebundels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven het licht. 

Hij maakt deel uit van het Gronings dichterscollectief WP99, waarmee hij inmiddels vier poëziebundels realiseerde. 

Meer info: www.atzevanwieren.nl

 

Gertie Bruin begon op 7-jarige leeftijd met accordeon spelen. Hij studeerde klassiek accordeon op het conservatorium en behaalde in respectievelijk 1995 en 1997 de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus aan het conservatorium te Enschede bij Egbert Spelde. 

Tijdens zijn studie volgde hij masterclasses bij enkele pioniers op accordeongebied, o.a. Mogens Ellegaard en Mie Miki. Ondertussen was hij ook Theorie der Muziek gaan studeren en die studie rondde hij af in 1999 aan het conservatorium te Groningen bij Johan de With.

Gertie Bruin is docent accordeon op diverse muziekscholen.