Helaas is het Orfeusplatform opgeheven.


Muziek bij de dichter, dichter bij muziek

De verbinding tussen woord en toon,

aldus de Griekse dichter en zanger Orpheus,

leidt tot verstilling en samenklank.

 

Orfeusplatform brengt aankomende en gevestigde schrijvers, dichters, musici, componisten, acteurs en andere kunstbeoefenaars in Noord-Nederland bijeen. Stimuleert hen samen te werken in cross-overprojecten. Biedt hun een podium om zo hun werk bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Orfeusplatform stelt zich tevens ten doel het onderwijs nauw te betrekken bij zijn activiteiten.

 

Orfeusplatform is een initiatief van Olchert Hartholt.